Bibliotheek van Honderd Talenten

In de Bibliotheek van Honderd Talenten staan de talenten van de bezoekers van de bibliotheek centraal. Iedereen is talentvol, in de bibliotheek krijg je de mogelijkheid je talenten te ontdekken en te laten zien.

Wat is een bibliotheek van Honderd Talenten?

De Bibliotheek van Honderd Talenten is een onderdeel van onze visie. Inspireren, Creëren en Participeren staan hierin centraal.
En hiernaar gaan we actief op zoek. We wachten niet af, maar creëren een aanbod dat aansluit bij wat er in Wijchen leeft. 

Uitgangspunten

Bij de Bibliotheek van Honderd Talenten gaan we ervan uit dat mensen op verschillende manieren leren en problemen oplossen. Net als de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner geloven wij in meervoudige intelligentie: de één is intelligent met taal, de ander met bewegen, rekenen of reflecteren op zichzelf, en weer een ander met beeld, muziek, samen leren of natuur. 

Daarnaast gaan we, gebaseerd op de pedagogiek van Reggio Emilia, uit van respect voor talenten en de vragen die mensen stellen. Wij bieden ruimte om talenten (verder) te ontwikkelen en samen op zoek te gaan naar antwoorden.

We passen deze uitgangspunten toe op ons aanbod voor kinderen én volwassenen. Ruimte geven, participatie, en verbinding zoeken met onze collectie zijn daarbij sleutelbegrippen.

Innovatief en uitdagend

We zijn innovatief en dagen je uit met verrassende activiteiten, beleving en nieuwe concepten. Als kennisorganisatie is het aan ons om niet alleen vragen te beantwoorden maar ook juist vragen aan de lokale gemeenschap te stellen.

Door onze gemeentelijke opdracht hebben we speciale aandacht voor kwetsbare groepen binnen Wijchen. Tegelijkertijd zijn we er
nadrukkelijk voor iedereen.

We gaan op zoek naar concrete manieren om verschillende groepen bij elkaar te brengen, juist omdat we geloven dat 1 + 1, 3 kan worden. Denk bijvoorbeeld aan mensen die heel goed zijn met taal en mensen die hier moeite mee hebben. Of aan jongeren en ouderen. Of aan mensen die hier al heel lang wonen en aan nieuwkomers.  Samenwerking met (lokale) partners is de toekomst, daar zetten we op in. Met interessante partijen in 't Mozaïek en daarbuiten.

Doe mee

Heb je een vraag of een idee voor een activiteit of wil je zelf iets doen? Lees dan verder bij deel je talenten of neem contact met ons op.