Visie Bibliotheek Wijchen

Visie ‘Met elkaar de samenleving vormen’

Ieder mens is waardevol vóór en draagt bij áán de samenleving. Voorwaarde is dat iedereen de mogelijkheid heeft om op zijn of haar manier mee te doen, de eigen talenten te gebruiken en deze verder te ontwikkelen. Voor iedereen is het drempelvrij kunnen beschikken over informatie, cultuur en verhalen dan ook essentieel. De Bibliotheek Wijchen maakt dit mogelijk en draagt zo bij aan een leefbare, geletterde, onafhankelijk geïnformeerde en onderling verbonden, culturele samenleving.

UNESCO Manifest over de openbare bibliotheek, 1994

‘Vrijheid, welvaart en de ontplooiing van de samenleving en individu zijn fundamentele menselijke waarden. Deze kunnen alleen worden gerealiseerd door goed geïnformeerde burgers die in staat zijn hun democratische rechten uit te oefenen en een actieve rol te spelen in de samenleving. Constructief deelnemen aan het maatschappelijke leven en meewerken aan het vormgeven van de democratie zijn afhankelijk van voldoende opleiding en van de vrije en onbeperkte toegang tot kennis, wetenschap, cultuur en informatie. De openbare bibliotheek, de plaatselijke toegangspoort tot kennis, schept een essentiële voorwaarde voor levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen.’ 

Missie ‘Inspireren, Meedoen, Meemaken’

Wij maken voor iedereen het halen en brengen van informatie, cultuur en verhalen mogelijk. We bieden iedereen alle kansen om te ontdekken, ontwikkelen, ontspannen en ontmoeten. Daarmee kan iedereen z’n leefwereld vergroten en verrijken en dus beter meedoen in de samenleving. De filosofie van ‘de Bibliotheek van 100 Talenten’ is daarvoor de basis en de werkwoorden Meedoen, Meemaken, Inspireren staan daarbij centraal.

Waarden en uitgangspunten

In de Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (WSOB) staat dat de publieke taak van openbare bibliotheken gebaseerd is op de waarden: onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit. Deze publieke waarden staan hoog in ons vaandel en zijn op als ons werk van toepassing.

Naast deze meer algemene waarden, hanteren wij de volgende uitgangspunten:
1. Wij stellen de wensen en behoeften van de inwoners van Wijchen centraal. We verbeteren en vernieuwen daarom onze dienstverlening in een continu proces in afstemming met onze doelgroepen, stakeholders en samenwerkingspartners. Zo blijven we aansluiten bij de klantvraag.
2. Wij zijn onafhankelijk. We belichten onderwerpen van verschillende kanten en laten op respectvolle wijze de verschillende meningen zien.
3. Wij bieden drempelvrije toegang. We stellen de materialen en faciliteiten uit het bibliotheeknetwerk voor iedereen open.
4. Wij werken professioneel. Ons vakmanschap en onze ervaring vormen de basis voor een hoogwaardig resultaat. Dat realiseren we niet alleen voor, maar ook met onze leden, gebruikers en partners.
5. Wij leveren een bijdrage vanuit de inhoud van het bibliotheekwerk voor en met onze doelgroepen, stakeholders en partners. We nodigen daarbij elke inwoner uit om mee te doen.